Torsdag 7. maj  var det en ekstra god dag at være oplandskonsulent. Sammen med Martin Hansen og hans kone Bettina kunne Peter Aalykke Jensen endelig binde en sløjfe på Martins ansøgning om etablering af et minivådområde ved Rødekro.

I smukt solskinsvejr, med smukke vandranunkler i minivådområdet, og ikke mindre end 4 andearter plus blishøns og masser af svaler i og omkring anlægget, var det en sand fornøjelse endelig at kunne sætte punktum med en kop kaffe.

Efter en alt for lang ventetid er sagen omkring det første minivådområde i Sønderjylland afsluttet, og Martin  har fået sine penge.

 

Nyt grundlag for kontrol
Den alt for lange ventetid skyldtes, at Landbrugsstyrelsen grundet uklare og rigide retningslinier omkring kontrol i foråret 2019 kasserede de fire første anlæg, der blev afsynet.

Det gav helt forståeligt anledning til mange avisartikler mm, og det skabte en stor usikkerhed omkring, om man som landmand kunne risikere at gå ind i ordningen.

Oplandskonsulenterne kunne heller ikke på det foreliggende grundlag anbefale landmændene at gå i gang.

Heldigvis lykkedes det med en stor samlet indsats af Seges, L & F og Landbrugsstyrelsen at få etableret et nyt grundlag for kontrol og afsyning.

De færdige anlæg kan opmåles af en landinspektør, og denne opmåling kan sammen med fotodokumentation mm. udgøre kontrolgrundlaget.

Pengene er udbetalt
Da de nye regler var på plads, anmodede Martin Hansen om at få sit anlæg afsynet og pengene udbetalt. Uheldigvis kom der  en Coronanedlukning i vejen, men medio april, samme dag, som ledelsen i Landbrugsstyrelsen besluttede, at der igen kunne udføres udendørs kontrol, stod kontrolløren klar ved anlægget. Anlægget blev gennemgået, og en uge efter tikkede pengene ind på Martins konto.

Det tegner godt for den nye kontrolordning, og oplandskonsulenterne ser frem til, at mange landmænd nu tilmelder sig ordningen.

Kontakt
Vil du også høre, om der kan etableres et minivådområde hos dig , så kontakt endelig oplandskonsulent Peter Aalykke Jensen.

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent + Oplandskonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869