Selv om landbruget overordnet er kommet fornuftigt gennem coronakrisen, så er der dog hjælpepakker for landmænd, der er ramt på omsætningen eller faste omkostninger.

Folketinget har vedtaget to hjælpepakker, som landmænd, som på grund af Covid-19-situationen er ramt på faldende omsætning eller faste omkostninger, kan gøre brug af.

Kravet for at kunne søge kompensation for faste omkostninger er en forventet omsætningsnedgang i kompensationsperioden på minimum 30 procent. Kompensationsperioden skal vedrøre tidsrummet fra 9. december 2020 til 28. februar 2021.

Tabt omsætning for selvstændige

Når det gælder for kompensation for tabt omsætning for selvstændige, så gælder de samme regler; at der skal være et forventet omsætningstab på minimum 30 procent i kompensationsperioden.

Selvstændige – herunder specielt kartoffelavlere og svineproducenter – kan få kompenseret 90 procent af deres tab. Der vil maksimalt kunne opnås en kompensation på 30.000-33.000 kr. pr. måned. Dog maksimalt udbetaling til ejer på 23.000 kroner.

Jens Toksvig Bjerre

Driftsøkonomikonsulent

Lars Mathiesen SLF

Lars Mathiesen

Driftsøkonomikonsulent