Nye økologer kommer let til at overse forhold i det omfattende regelsæt, som ender i forsinket sagsbehandling. Økologikontrollen indfører nu også uanmeldt kontrol ved 5 % af tilfældene.

 ”Uanmeldt kontrol er mere krævende, fordi man ikke er mentalt klar, når man pludseligt bliver afbrudt i andet arbejde”, mener formanden for Syddansk Økologi, Flemming Skov. ”Derfor vil vi i Syddansk Økolog  gøre det lettere for økologerne at huske det hele, når kontrollen dukker op”, siger formanden.

 

Status fra økologikontrollen viser, at manglende eller mangelfuld indberetning af forskellige dokumentationer i økologireglerne er den hyppigste årsag til at reglerne bliver overtrådt, fortæller   formand Flemming Skov og koordinator Aase Holmgaard, fra Syddansk Økologi (SDØ).  Derfor tilbyder SDØ såvel rådgivning og kursus, der giver især nye økologer råd og vejledning til at huske alle detaljer.

 

Regelsættet omfattende!

Det danske regelsæt for økologisk produktion er ganske omfattende, med henblik på at sikre, at de økologide produktionsmetoder er overholdt. Det synes vi er helt i orden, lyder det fra SDØ. Det er jo vigtigt, at forbrugerne kan stole på, at de får økologiske varer, når de betaler for det, understreger formanden, Flemming Skov. På den anden side har det røde Ø-mærke opnået stor markedsføringsværdi, som et let genkendeligt kvalitetsmærke med stor troværdighed. Det skal vi værne om, siger Flemming Skov, og så hjælpe producenterne med at leve op til alle regler.

 

Mangelfuld indberetning fylder mest!

Mange nyomlæggere i 2017 har betydet, at specielt antal tilfælde af manglende eller mangelfuld indberetning er mere ned fordoblet i forhold til tidligere år. Det er nok udtryk for, at al begyndelse er svær, vurderer koordinator Aase Holmgaard. Det er såmænd ganske banale ting der skal til, men på grund af at det er omfattende at få styr på alle indberetninger, papirer, regnskaber og ikke mindst handlingerne i hverdagen, er det svært at huske det hele fra starten.  De talrigeste overtrædelser er følgende.

  • Mangelfuld indberetning, manglende indberetninger og anmeldelser af særlige forhold
  • Manglende eller utilstrækkeligt regnskab
  • Forhold vedr. opstaldning af dyr
  • Utilstrækkelig dokumentation af omsætning af kvælstof og andre materialer
  • Leje af lager og bygninger
  • Græsningsrettens gyldighed
  • Registrering af ungernes kaniner, heste og høns.


Hjælp at hente hos SDØ!

SDØ gør opmærksom på, at man ikke er ”udlært” økolog blot fordi man har klaret godkendelsesbesøget, og fået sit autorisationsnummer. Der skal mere til. Derfor anbefaler Syddansk Økologi, at man har en god dialog med sin konsulent eller finder en god kollega, en ”mentor” man kan sparre med i de første år. SDØ hjælper gerne med at formidle kontakten. 


Før-kontrol-besøg anbefales!

SDØ tilbyder et ”før-kontrol” besøg af en af vore økologikonsulenter. Ved sådan et besøg gennemgår vi alle forholdene og tjekker om de er i orden. Mangler der noget rettes det straks. Fordelen er at alt er i orden når kontrollen kommer og sagsbehandlingen og udbetaling af tilskud forsinkes ikke.

 

Andre aktiviteter:

Hjælp din økologiske afgrøde godt start

Gratis inspirationsmøde
få efterset værktøjskassen med såteknik og gødningsmidler til kommende vækstsæson.

Mødet afholdes
Torsdag d. 22. februar
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Kl. 19.00 – 21.30

Læs mere & tilmeld

10 Spørgsmål til kontrollen

Her gennemgår SDØ konsulent Birgitte Popp Andersen og økologikontrollør Janni Kvist Lindbjerg de væsentligste regler, samt der bliver ”fri spørgetid” til kontrolløren.

Mødet afholdes hos
onsdag 7. marts 2018
SLF, Billundvej 3, Vojens,  
kl. 19.00 – 21.00

Læs mere & tilmeld

Fakta om SDØ

Et økologisk samarbejde mellem de 4 rådgivningscentre, Centrovice, LandbrugsrådgivningSyd, LandboSyd og SLF. I alt 15 rådgivere står klar med en slagkraftig økologirådgivning for alle landmænd – store som små – med fokus på den gode dialog og plus på bundlinjen.

Syddansk Økologi har netop udvidet rådgiverteamet med specialiseret kartoffelrådgiver Annette Dam. Hun har stor erfaring i alle forhold vedrørende kartoffelavl, of har senest lavet forsøg med produktion af økologisk kartoffelstivelse til babymad.