Tak til de mange, der lagde vejen forbi vores stand til Det Sønderjyske Fællesdyrskue i Aabenraa. Vi er glade for at se, at både unge og gamle har interesse for vores forretningsområde – for landbruget og den danske fødevareproduktion.

Dagene igennem havde vi kaffe, småkager, blå SLF kys og øl og vand på bordene, og der blev hygget og snakket rundt omkring.

Børnene kunne få sig en tatovering med vores SLFie ugle, der var gættekonkurrence om afgrøder, og svarede de rigtigt, kunne de få en opskriftsbog med sig hjem.

Jordprøvemaskinen stod på pladsen, og man kunne deltage i en konkurrence om en GPS jordprøve.  

Politikerdebat på standen 
Fredag eftermiddag efter dyrskuedebatten havde vi inviteret en række politikere til debat om klima, miljø og landbrug. Ordstyrer var Jakob Lund-Larsen, chefredaktør på Effektivt Landbrug.

Det blev først til en god EU-debat om EU-støtte og danske rammevilkår. Flere mente, at klimadebatten er kørt af sporet.

Deltagerne var:  Anders Baun Sørensen (S), Mette Bock (LA), Asger Christensen (V) og Lasse Bork Schmidt (C).

Derefter fulgte en folketingsdebat med kandidaterne: Hans Christian Schmidt (V), Anni Matthiesen (V), Jesper Petersen (S), Niels Flemming Hansen (C), Henrik Dahl (LA), Rune Christiansen (B), Torben Christoffersen (Klaus Riskær Pedersen) og Torbjørn Fristed (DF).

Alle var enige om, at landbruget i Danmark har en berettigelse – erhvervet er en vigtig del af vores historie og vigtig for vores eksport og samfund generelt. Alle var dog ikke lige enige om, hvordan rammevilkår, økonomi mm. skulle fordeles – det siger næsten sig selv.

Det blev en spændende debat om generationsskifte, rammevilkår, brede forlig om landbruget, gebyrer, tørkepakke, jordskatter mm.

Samtidig lød der en opfordring til landmændene fra en af politikere om at invitere dem ud på bedriften. Kun ved at komme ud på produktionerne, kan man få en fornemmelse af, hvordan det foregår.  

Tal hinanden op
Afslutningsvist takkede formand for SLF, Christian Lund af:

-Jeg har stor respekt for, at I politikere bruger jeres liv på at flytte noget for andre. Vi skal bare huske at tale hinanden op. Det er vigtigt. Når jeg fx hører en politiker sige, at landbruget mangler lederskab, så bliver jeg ærgerlig. Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal tale så dårligt om hinanden. De unge landmænd i dag vil gerne være med til at skabe et andet og bedre liv. Vi vil gerne udvikling. Men vi skal huske at lytte og have forståelse for hinanden.  

Det Sønderjyske Fællesdyrskue blev besøgt af 20.700 gæster i år.