En ny pjece målrettet landmandsfamilier samler gode råd om, hvordan man i størst muligt omfang undgår at børnene påvirkes, hvis de voksne er i krise.
Henover sommeren har Karina Bjørn fra SEGES udarbejdet vedhæftede pjece på baggrund af et projekt i SEGES om ”Rådgivning til kriseramte landmænd”.