Problemerne med rajgræs, væselhale og agerrævehale er stigende, både i pløjede og pløjefri
systemer.

Kemisk bekæmpelse er ikke længere tilstrækkeligt, og vi ser desuden udbredt udvikling af resistens i
rajgræs og agerrævehale. Der er med andre ord brug for øget fokus på disse græsser.

Vi arrangerer derfor en bustur til Fyn, hvor Centrovice har et stort GUDP-projekt med de tre ukrudtsarter.

Fredag den 7. juni kl. 8.00-15.00

Vi har valgt at besøge to af markerne på turen, nemlig marken med italiensk rajgræs ved Blangstrup og
marken med væselhale ved Hårslev. Vi kan desværre ikke nå marken med agerrævehale, der ligger på
Langeland. Planteavlskonsulenter fra Centrovice vil vise os rundt i demo-markerne.

I demo-markerne vises mange forskellige tiltag, der enten fremmer eller hæmmer væksten af græsukrudt.
Effekten af jordbehandling, såtid mv. ses tydeligt i storparcellerne.

Bussen kører fra P-pladsen ved SLF, Billundvej 3, Vojens 7. juni kl. 8.00. Forventet hjemkomst senest kl.
15.00. Der serveres en sandwich og drikkevarer på turen.

Der vil være planteavlskonsulenter fra SLF med i bussen.

Prisen er 300 kr. (svarer til mindre end 1 l. Cossack OD 😊).

Tilmelding senest 3. juni til Susanne Wind Kristensen på
swk@slf.dk eller 73202627.

Med venlig hilsen
Planteavlskontoret