Rekruttering af udenlandske medarbejdere herunder praktikanter

Der er fremsat et forslag til behandling i folketinget om strammere regler for at opnå permanent opholdstilladelse. Dette kan have betydning, hvis du har en medarbejder, der overvejer at søge permanent opholdstilladelse.

Forslaget indeholder ændringer på muligheden for permanent opholdstilladelse efter 4 eller 5 år (ved opfyldelse af særlige vilkår) samt ændre sprogkravet og ophæve de særlige lempelige regler, der er for personer mellem 18 og 19 år, der har boet i Danmark i mindst 8 år.

Se hele forslaget her http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20181/beslutningsforslag/B143/20181_B143_som_fremsat.pdf

Hvis du har brug for at vide, hvad dette forslag evt. vil komme til at betyde for dine medarbejdere, såfremt det bliver vedtaget. Så ring til Frida Søllingvraa på telefon 2858 2363