ERHVERVSUDVIKLING 2016
Ordningen om Erhvervsudvikling ligger under NaturErhvervsstyrelsen. Der gives tilskud til projekter, der fremmer konkurrenceevne og bæredygtighed i landbruget gennem udvikling af nye teknologier, processer og praksisser og samtidig fremme videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor.

HVAD GIVES DER TILSKUD TIL?

Tilskud til projekter, der fremmer:

  • konkurrenceevnen og bæredygtighed
  • videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor

Projekterne skal falde inden for følgende indsatsområder:

  1. Klima, Natur og Miljø
  2. Dyrevelfærd
  3. Biodiversitet i det intensivt drevne landbrug
  4. MRSA
  5. Kontakt SLFs erfarne tilskudskonsulent for en snak om din projektidé.