Hvis du har gået og overvejet etablering af et vandhul med et vandspejl på mindst 600 m2, er det nu du skal i gang med at søge om tilladelse ved kommunen.

Ansøgningsfristen for tilskuddet er den 31. januar, og på dette tidspunkt skal der foreligge nødvendige tilladelser til projektet, og høringsfrister skal være overstået.

Det er derfor lige nu du skal i gang, hvis du skal nå det.

Læs mere  her

Baggrund

Hvert år anvendes en del af jagttegnsmidlerne som tilskud til etablering af vildtplantninger. Siden 2003 er en del af jagttegnsmidlerne også anvendt som tilskud til etablering af mindre vådområder.

Ved vådområder forstås i denne sammenhæng ferske vådområder med permanent vandspejl under normale vejrforhold.

Ansøgningerne vil blive prioriteret efter forventet biologisk værdi vurderet ud fra arealoplysningerne, efter antallet af ansøgninger i forhold til midler i puljen og efter den geografiske fordeling af projekterne. Overordnet vil projekter med høj biologisk værdi blive prioriteret højere end projekter med lav biologisk værdi.

Afhængig af antallet af ansøgere og godkendte projekter vil tilskuddet være mellem 12.000 og 15.000 kr. pr. projekt. Der kan maksimalt søges om tilskud til 5 projekter pr. ejendom pr. år. Ved ansøgning om tilskud til flere projekter skal der indsendes ansøgning til hvert særskilt projekt.

Kontakt

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent + Oplandskonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869