Puljen med vådområder er åben for ansøgninger indtil 31. januar 2017

En del af jagttegnsmidlerne anvendes som tilskud til etablering af mindre vådområder, og du kan som landmand derfor søge tilskud, hvis du gerne vil etablere en lille sø eller vådområde.

Ved vådområder forstås i denne sammenhæng ferske vådområder med permanent vandspejl under normale vejrforhold.

Prioritering af vådområder / ansøgninger

Ansøgningerne vil blive prioriteret efter forventet biologisk værdi vurderet ud fra arealoplysningerne, efter antallet af ansøgninger i forhold til midler i puljen og efter den geografiske fordeling af projekterne. Overordnet vil projekter med høj biologisk værdi blive prioriteret højere end projekter med lav biologisk værdi.

Afhængig af antallet af ansøgere og godkendte projekter vil tilskuddet være mellem 12.000 og 15.000 kr. pr. projekt. Der kan maksimalt søges om tilskud til 5 projekter pr. ejendom pr. år. Ved ansøgning om tilskud til flere projekter skal der indsendes ansøgning til hvert særskilt projekt.

Få hjælp til din ansøgning

Vi kan hjælpe dig med at se på placeringen for at opnå en god bilogisk værdi og hjælpe med at udarbejde ansøgningen.