Tønder Kommune har i den sidste tid afholdt 7 kaffemøder rundt om i kommunen med næsten 200 deltager. Der har ikke tidligere været så stor respons på kommuneplanmøderne og vi
forsætter og inviterer dig til aftenskaffe og en snak om Kommuneplanenstema om landbrug.

Kommuneplanen udstikker rammerne for den fysiske udvikling de næste 12 år og revideres hvert fjerde år, her fastsættes f.eks. bystrukturen, værdigfulde landbrugsarealer, samt naturog
landskabsudpegninger.

Tid og Sted
Sted: Agerskov Kro.
Dato: 17. september.
Klokken 19:00 – ca. 20:30.

Dørene åbnes klokken 18:45 og der er mulighed for aftenskaffe og kage.

OBS. Tilmelding på teknisk@toender.dk senest den 17. september. Bemærk på tilmeldingen at der er landbrugsmødet.

Program
· Velkomst ved Tønder Kommune
·  Kommuneplan 2017-2029 ved Planlægger Rune Christiansen
·  Kommuneplan og Landbruget ved afdelingsleder Eva Folke
·  Byzoner og husdyrbrug ved Planlægger Rune Christiansen
·  Natur- og landskabsudpegninger ved Planlægger Rune Christiansen
·  Ordet er frit – Ordstyrer Tønder Kommune
·  Afslutning ved Tønder kommune.

Du kan læse mere om kommuneplanen på Kommunens hjemmeside under www.toender.dk/kommuneplan Kommuneplanen er i høring frem til den 1. oktober 2018.
Du er velkommen til at kontakte Rune Christiansen på 74 92 80 18 eller Lena Randrup på 74929248, hvis du har spørgsmål.