Hvis vindmølleprojekter skal blive en succes, er det vigtigt med lokal opbakning.
SLF – Sønderjysk Landboforening – hjælper landmændene med at understøtte processen.

Flere og flere kommuner og forskellige aktører begynder for alvor at interessere sig for alternativ energi. I starten af februar holder kommunalbestyrelsen i Tønder fx et temamøde om vindmøller. Emnet er meget relevant for kommunen, borgere og lodsejere i det sydvestlige lokalområde, for potentialet ved vindenergi er stort.

Der kan dog være mange udfordringer med at få opbakning fra lokalområdet, der tit er skeptisk over at få vindmøllerne tæt på. De støjer, og så ødelægger de udsynet og landskabet, er nogle af argumenterne.

I virkeligheden kan vindmøller – og ikke mindst udskiftning af ældre møller – løfte en hel egn med nye positive aktiviteter og indtjeningsmuligheder, mener udviklingschef i SLF, Anders Andersen.

Hav en god plan og stå selv i spidsen for den
Også for landmænd giver vindmøller mange muligheder. Møllerne kommer typisk til at stå på deres marker, og de skal derfor afgive noget af deres jord. SLFs opfordring er, at landmændene søger rådgivning, inden de giver sig i kast med et vindmølleprojekt eller indgår kontrakter på deres jord.

Flere landmænd kontakter os om emnet og jeg opfordrer landmænd til at søge rådgivning, når udviklere vil indgå aftaler omkring anlæg på deres jorde. Sagerne er ret komplicerede. Og projektets udformning kan få stor betydning for de fremtidige udviklingsmuligheder på bedriften. Det er altså ikke helt ligegyldigt, hvordan projektet bliver strikket sammen, siger Anders Andersen.

SLF hjælper gerne med at understøtte processen, og Anders Andersen understreger, at landmænd selv skal drive projektet i samarbejde med lokalområdet:

-Landmænd i området skal indgå i processen og være en del af dialogen med samarbejdspartnerne. Overlader han arbejdet til rådgivere og projektudviklere alene, risikerer han, at projektet ikke får den lokale opbakning, der skal til. Initiativet til dialogen med de lokale aktører skal landmanden selv tage.   

Vindmølleprojekter kræver samarbejde

Lokalområdet skal inddrages i planlægningen fra starten af. De bedste projekter udvikles, når der er en pæn andel lokalt medejerskab, pointerer Anders Andersen.

Det gælder både lodsejere, naboer, menighedsrådet, beboerforeninger mv. Projektet kan komme flere aktører i lokalsamfundet til gavn, og alle kan typisk opnå en økonomisk fordel. Der er også set eksempler på, at vindmølleprojekter giver anledning til videndeling og information om grøn energi – til gavn for skoler og efterskoler i nærområdet.  

I SLF kan flere rådgivere hjælpe med projektets skattemæssige og juridiske betydning, ligesom rådgivningsvirksomheden har et godt samarbejde med andre specialister.