Nu kan udenlandske landbrugsmedarbejdere lære dansk hjemme på gården

SLF har indgået et samarbejde med AOF Syd om danskundervisning til medarbejdere ansat i dansk landbrug. Aftalen skal hjælpe de udenlandske medarbejdere til at blive integreret i det danske samfund

I SLF HR & Arbejdsgiverservice arbejder Frida Søllingvraa hver dag med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til danske landbrug. I den forbindelse har Frida kontakt med mange udlændinge, som ønsker et job i dansk landbrug.

 For langt til undervisningen
Fridas erfaring er, at mange af de medarbejdere, der kommer til Danmark gerne vil lære dansk, både for at kunne kommunikere med danskerne i dagligdagen, men også for at kunne integrere sig i det danske samfund.Ofte er udfordringen at de sprogkurser, der bliver holdt rundt omkring, foregår på tidspunkter og på steder, som gør det vanskeligt for landbrugsmedarbejderne at deltage.

 SLF får en skype-idé
I foråret fik teamchefen for HR & Arbejdsgiverservice, Conni Tetens, en idè.

Kan man få undervisningen ud til landbrugsmedarbejderen i stedet for, at medarbejderen skal komme til undervisningen? Vi har nogle udenlandske medarbejdere, der gerne vil integreres og lære dansk. Men som bliver stoppet pga. lange afstande og skæve arbejdstider – det er jo super ærgerligt, og det må kunne gøres bedre og lettere tilgængeligt, siger Conni Tetens.

 AOF Syd er med
Tanken mundede ud at SLF henvendte sig til forstander Martin Carstensen ved AOF Syd, som straks var med på at lave et skypebaseret undervisningsforløb. Det første forløb startede ud i foråret og AOF Syd er nu klar til at tilbyde endnu et forløb.

-Hos AOF har vi god erfaring med skypebaseret undervisning, dog primært 1:1 undervisning, men vi glæder os til at teste ideen med gruppe skype undervisning, som vi vurderer også kan bruges i andre brancher og sammenhænge, siger Martin Carstensen. 

Landbrugsmedarbejderen kan sidde hjemme hos sig selv eller hos landmanden og bruge eget it-udstyr. Medarbejderen skal ”møde op” digitalt en gang om ugen og vil også få tilbudt en personlig 1:1 tid til vejledning i løbet af ugen efter aftale med underviseren. En gang om måneden skal kursisten ind på skolen i Aabenraa til fællesundervisning.

Undervisningen er ikke helt gratis for den enkelte medarbejder – der en betaling på kr. 2000,00 pr. modul og et depositum på kr. 1.250,00.

 Vi starter op i november
SLF vil nu sammen med AOF Syd gå i gang med at finde 6-8 deltagere. Undervisningen starter mandag den 12. november.
Tilmelding til AOFSYD.
Deltagerne skal helst være nybegyndere.

 Yderligere oplysninger:
HR-Konsulent Frida Søllingvraa, 2858 2363 eller AOF SYD, Martin Carstensen, 7462 6286