Som en del af den nye landbrugsaftale ændres tilskuddet til unge, nyetablerede landbrugere fra 2023. Unge landmænd, som ikke er fyldt 41 år, vil i stedet  for den nuværende ordning kunne søge om et etableringstilskud.

Med den nye landbrugsreform, som trådte i kraft 1. januar 2023, er der nu kommet en ny støtteordning til unge landbrugere.

Du har nu mulighed for at søge i den, hvis du ikke har fået alle fem år i den gamle ordning, og du lever op til kravene til den nye ordning. Du kan ikke få støtte længere i den gamle ordning, også selvom du stadig mangler nogle år.

Ansøgning om etableringsstøtten til unge landbrugere skal som noget nyt indsendes i eget skema og har ansøgningsperioden 1. februar – 24. april. Kriterierne til den nye støtte er anderledes end i den gamle ordning.

Nedenstående er nogle af de vigtigste krav, vi forventer er forudsætningen for ansøgningen.

  • Du må ikke være fyldt 41 år den dag, du indsender din ansøgning om etableringsstøtte.
  • Du skal minimum have bestået den fireårige landmandsuddannelse/gartneruddannelse eller tilsvarende uddannelse senest den dag, du indsender din ansøgning om tilsagn.
  • Du skal have enten en skriftlig købsaftale, som sælger har underskrevet i vores selvbetjeningsløsning, eller et endeligt tinglyst skøde/ ejerbogsregistrering.
  • Du skal være opmærksom på, at såfremt der er lavet et endeligt skøde den dag, du indsender din ansøgning om tilsagn, må tingbogsdatoen ikke være ældre en fire år.
  • Du skal have et arbejdskraftbehov i virksomheden på mindst 830 timer, opgjort efter normtimesatserne i bekendtgørelsens bilag 1.
  • Dette skal være opfyldt fra ansøgningstidspunktet om tilsagn og til og med udløbet af projektets opretholdelsesperiode
  • En udfyldt forretningsplan i form af uddannelse, risikoafdækning og budget, som er indarbejdet i ansøgningsskemaet.
  • Du skal have det samme aktive CVR-nummer igennem hele processen fra ansøgning om tilsagn og til udløbet af opretholdelsesperioden.
  • CVR-nummer må ikke være taget under konkursbegæring.

KONTAKTPERSONER

 

Sten-Rask Hejlskov

Regnskabskonsulent

Sten-Rask Hejlskov

Regnskabskonsulent

Mathias Føns

Virksomhedsrådgiver

Mathias Føns

Virksomhedsrådgiver

FAKTA

Fra 2023 kan nyetablerede landmænd, som ikke er fyldt 41 år, ansøge om tilsagn til en etableringsstøtte, der udbetales på én gang. Den nye ordning erstatter den nuværende, hvor man får støtte ud fra arealstørrelse fordelt over fem år.

Ændringen er en del af den nye landbrugsaftale. Fra perioden 2023-2027 afsættes 964 mio. kr. fra EU for i endnu højere grad at løfte unge landbrugeres muligheder for at etablere sig i landbruget.