SLF, Jysk Landbrug og Familielandbruget Syd holdt i fællesskab vælgermøde i Holsted hos Danish Crown Beef, hvor omkring 50 politikere og vælgere mødte op til debat om landbrug, fødevarer og arbejdskraft.

SLF har inviteret til tre vælgermøder hos tre virksomheder, som lever af at servicere landbruget eller forarbejde råvarer. I går var turen kommet til Danish Crown Beef, hvor direktør Finn Klostermann bød velkommen og fortalte om nordens største slagteri med godt 300 ansatte.

Kommuner og region skaber rammerne for landbruget

Formand for SLF, Christian Lund, fortalte om sammenhængen mellem de rammebetingelser som kommunen skaber, og dermed landbrugets muligheder for indtjening, og den effekt det efterlader hos servicevirksomheder, følgeindustri og kommunal beskæftigelse.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) var mødt op og fortalte kort om Region Syddanmarks arbejde omkring fødevareklynger, erhvervsudvikling, vækst og arbejdskraft, og pointerede vigtigheden af at regionen kan tiltrække de rette kvalificerede medarbejdere og vigtigheden af at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

Repræsentantskabsmedlem fra SLF og gårdejer Mads Skau redegjorde desuden for sit kandidatur til regionsrådet, som der også skal stemmes om den 21. november.

Derefter havde de andre fremmødte kandidater mulighed for at fortælle, hvad de vil gøre for landbrugserhvervet. Og til slut var der debat, hvor tilhørerne – vælgerne – kunne stille spørgsmål. Flere kandidater gav udtryk for, at en dialogbaseret sagsbehandling ved byggeprojekter og miljøgodkendelser er en af metoderne, der også fremadrettet skal gøre det nemmere at være erhvervsdrivende i Vejen Kommune og fastholde kommunen i en førerposition.

Spørgsmål og debat strakte sig lige fra emner som vandløb, spildevand, landdiger, kommunernes myndighedsbehandling, til dansk arbejdskraft -kontra udenlandsk arbejdskraft, fødevareklynger og erhvervsuddannelser.

Vi skal aflive myterne i fællesskab

En af pointerne var, hvordan vi alle kan være med til at give landbruget et bedre omdømme. At vi hver især kan være med til at aflive myter, fx når COOPs kampagne omkring brug af pesticider går i luften, det har vi alle et ansvar for, både som politiker, borger, forbruger, embedsmand og familiemedlem. For ord skaber virkelighed, og hvis vi hører noget længe nok, bliver det påståede efterhånden rigtigt:

-Vi skal hjælpe hinanden med at aflive myter, når vi hører dem. Og vi skal gøre det alle steder – også overfor vores børn, hvis de kommer hjem og har hørt noget i skolen eller hos vennerne. Så langt skal vi ud, pointerede både Christian Lund og formanden for Fødevareforbundet NNF, Sydjylland, Peder Pedersen, som også deltog med oplæg.

SLF har taget initiativ til tre vælgermøder, som foregår hos virksomhederne Brøns Maskinforretning i Tønder Kommune 3. oktober, Danish Crown Beef i Vejen Kommune 4. oktober og endelig Høgelund Mejeri i Haderslev Kommune 5. oktober.