På torsdag, 25. oktober, kl. 19 mødes de fire kandidater til posten som 1. viceformand i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer hos SLF i Vojens. Her kan man høre, hvad kandidaterne står for, og hvordan de vil tackle tidens erhvervspolitiske udfordringer, hvis de bliver valgt til posten på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde den 7.- 8. november.

 Fire kandidater fra øerne
De fire kandidater er Torben L. Povlsen, Østfyn, Frederik Lüttichau, Maribo, Poul Henrik Prahl, Kalundborg og Thor Gunnar Kofoed, Nexø. Kandidaterne er alle fra øerne, og en af dem skal afløse den afgående 1. viceformand Lars Hvidtfeldt fra Nykøbing F. Der er således ingen jyder, der stiller op til 1. viceformandsposten idet der er lagt op til, at det bliver en øbo, som kommer til at beklæde posten. Formandsposten for Landbrug & Fødevarer er p.t. besat af Martin Merrild, Hjerm.

Valget helt åbent

-Jeg ser frem til valgmødet, siger SLF Landboforenings formand, Christian Lund.  -For mig er det godt, at der er fire kandidater at vælge imellem. Til gengæld er det vigtigt, at de delegerede møder op til valgmøderne og danner sig et indtryk af, hvad de enkelte kandidater står for, og derefter træffer et valg. Det er sådan, demokratiet bør fungere.

 Klar til tidens udfordringer
-Samtidigt er det vigtigt, at vi får valgt en person, som er en stærk repræsentant for vi landmænd. Vi har brug for en viceformand, som forstår vores udfordringer hjemme på bedriften, samtidig med samspillet med det danske samfund. Vi er på en gang udfordret på, at rammevilkårene er så stramme, at det kan være svært at tjene penge, og at vi

som moderne landbrug fortsat skal udvikle os i en bæredygtig retning. Samfundets krav om større hensyn til miljø og natur skal gå hånd i hånd med et landbrug, som ikke bare tjener penge til samfundet, men også til landmanden, så han/hun kan leve godt af det med sin familie.

-Det glæder jeg mig til at høre kandidaternes bud på, og jeg vil gerne opfordre de delegerede til at møde op og deltage i valgmødet, slutter Christian Lund. 

Læs mere og TILMED DIG