25. oktober, 2018 kl. 19.00 · SLF, Billundvej 3 Vojens

Hvem skal være den næste 1. viceformand i Landbrug & Fødevarer?
Alle aktive medlemmer af landboforeningerne i Region Syd inviteres til at møde kandidaterne.

Efter en kort præsentationsrunde vil der være rig lejlighed til at spørge ind til den politik, de enkelte kandidater vil praktisere, hvis de på det kommende delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer vælges som ny 1. viceformand.

Ordstyrer: Henrik Lisbjerg, chefredaktør, Landbrugsmedierne.

På nuværende tidspunkt ved vi at følgende 4 kandidater er opstillet til posten:

 

Poul Henrik Prahl

55 år
Ærtebjergvej 2, 4400 Kalundborg (Smakkerup Gods)

Traditionel planteavl, driver 650 ha. Svinestald med 350 søer. Udlejning af 30 huse samt jagt.

Er næstformand i landboforeningen Gefion (4 år), og sidder med i VKST og ØØL bestyrelse. Via min næstformandspost deltager jeg i L&F’s landformandsmøder. Har været med i bestyrelsesarbejde de sidste 15 år.

Anden relevant information:
Agrarøkonom fra Næsgaard Landbrugsskole, landbrugskonsulent for Shell, haft eget IT-firma, gift med Anne Prahl, 2 børn på 23 og 21 år.

Thor Gunnar Kofoed

59 år
Født på og driver Knarregård ved Nexø på Bornholms østkyst.

150 ha med 7-10 forskellige slags markfrø, havefrø og fremavlskorn. Har maskiner og markbruget sammen med en nabo, og tilsammen er der snart 1.200 ha, 55.000 grise, og snart godt 100 ha økologisk.

Formand for Frøavlerne i snart 25 år. Formand for Frøafgiftsfonden, i bestyrelsen for COPA/COGECA’s Working party on Seed samt Europan Seed Growers Group. Sidder i L&F Sektorbestyrelsen for Planteproduktion. 

Anden relevant information: 
Folketingsmedlem for Venstre i 2001-2005. Har siddet i kommunalbestyrelse, amtsråd/senere Bornholms Regionsråd, og haft udvalgsformandsposter.

Torben L. Povlsen

52 år
Frederikshøj på Østfyn.

Driver 250 ha og et sohold på 760 søer med produktion af 30 kgs grise.

Medlem af primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer siden 2013 og formand for Centrovice. Desuden medlem af L&F Svineproduktionsbestyrelsen siden 2014.

Anden relevant information:
Har haft specielt fokus på vandplaner og miljøreguleringer gennem Natura 2000-udvalget og sidder desuden i svineudvalget og veterinærudvalget i Landbrug & Fødevarer. I bestyrelsen for DBU fra 2006-2009.

Frederik Lüttichau

56 år
Bor på Søholt Gods ved Maribo, Lolland.

Driver planteavl på 900 ha, heraf er 300 ha forpagtet. 
Formand for sektionen for Større Jordbrug og medlem af primærbestyrelsen siden 2012. 
Sidder i Planteproduktion siden 2013. 

Anden relevant information:
Bestyrelsesmedlem på Hofmansgave, med 300 malkekøer og 800 ha. 
Har grundig erfaring med udvikling af politik gennem de seneste år.
Mit landbrug ligger i Natura 2000, jeg har problematik omkring miljøkrav og afvanding tæt på.

Tilmelding af hensyn til forplejning
senest tirsdag 23. oktober 

Navn:*
Mobil:*
E-mail:*
Antal:*
Medlem af