Foråret  kommer – der er blevet mere lyst, og landmændene er ved at få forårskuller og vil gerne snart i marken. Forudsætningen for at få gjort jorden tjenelig til jordbearbejdning og såning af årets afgrøder er, at den er veldrænet, og at vandafledningen i vandløbene virker, fastslår SLFs naturkonsulent Asger Kristensen.

Vandløb skal kunne lede vand væk!

Der er ingen tvivl om at landmænd, husejere, folk der færdes på vejene og andre fornuftige mennesker mener, at vandløb har et meget væsentligt formål, nemlig at kunne bortlede overskud af regnvand passende effektivt. Marker skal kunne dyrkes og huse skal kunne bebos, såvel som veje skal være farbare. Oversvømmelser er bare uhensigtsmæssige.

Vandløb som natur!

Vandløb er også en spændende del af vores natur, som vi skal passe på. Det er der mange politikere og andet godtfolk, der har en mening om. I særdeleshed de politikere og embedsmænd, der mener, at  Danmark skal forpligtige sig til at investere massivt i at forbedre alle til mere ”naturlighed”. Det betyder i denne verden ”mindre oprensning”. Og det er lige præcis her, naturinteresser kolliderer med praktiske interesser for landmændene, der lever sammen med vandløbene til daglig. En vandstandsstigning i rodzonen giver nemlig  misvækst. Derfor har landmænd gennem århundreder passet dræn, afvandingskanaler og vandløb, så vandføringsevnen var tilstrækkelig, siger naturkonsulent Asger Kristensen.

Vi er i gang i de nye vandråd.

Asger Kristensen fortæller, at vi arbejder på at finde den rette balance mellem natur og benyttelse i arbejdet i de nye vandråd. Vandrådende vil i løbet år af 2017 tage fat på følgende:

  • Første obligatoriske opgave bliver at foretage en kvalificering af afgrænsningen af vandløb, som skal indgå i vandområdeplanerne. De skal med andre ord tjekke, om vandløbene lever op til de faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.
  • Vandrådenes anden obligatoriske opgave bliver at hjælpe med at udpege stærkt modificerede eller kunstige vandløb.
  • Vandrådene har derudover som en tredje og frivillig opgave mulighed for at kommentere på videreførte indsatser fra de første vandområdeplaner

Godt samarbejde i Haderslev Kommune

Lokalt i Haderslev Kommune har vi et ”Naturråd” hvor vi, DN, DOF, lystfiskere, Kommune og landbrug(SLF) mødes flere gange om året, og snakker/kikker på forskellige projekter/problematikker omkring natur, vand og landbrug.

Det ser vi som et rigtigt godt forum, til at finde løsninger der tilgodeser den menneskelige færden såvel som naturen og lovgivningen. Et forum hvor vi mødes og lytter til hinanden på baggrund af hvad der bliver sagt og ikke hvem der siger det. Det væsentlige er, at vi snakker sammen og finder løsninger og muligheder i fællesskab og med fælles forståelse. I naturrådet ender vi gang på gang med, selv med de meget forskellige interesser vi hver især repræsenterer, at være enige om mål, effekten og midlerne til det. Vejen derhen kan være forskellig, men vi ender alle med at konkludere, at det er lovgivningen, der er den største barriere, slutter naturkonsulenten.

DN-præsidenten langt fra virkeligheden

Bestyrelsesmedlem med ansvar for naturrådgivningen i SLF, gdr. Johan Schmidt, Kastvrå supplerer med en kommentar om, at det er trist at DN-præsidenten Ella Maria Bisschop-Larsen ”Har opgivet at få landbruget til at tage natur-ansvar” Det virker helt grotesk, når vi lokalt kan og vil finde fælles fodslag, forståelse og løsninger for både natur, mennesker og erhverv.

Jeg frygter at præsidenten for DN er langt væk fra virkeligheden, men heldigvis er der en masse lokale mennesker, der har visioner om, at finde løsninger og muligheder i stedet for at føre mediekrig, siger gårdejer Johan Schmidt. Samtidig viser det, hvor vigtigt ”Vandråd” er, og hvor vi med erfaringen fra første vandplan, fandt ud af, at vi ikke var ret langt fra hinanden.

Ella Maria Bisshop-Larsen udtaler at hun  har rigtig dårlige erfaringer med, at få landbruget til at tage ansvar for vores fælles natur, det er bare ikke den virkelighed, vi møder i de forskellige lokale naturråd, vandråd eller grønne råd. Det er måske på tide hun komme ud og se, hvordan vi samarbejder i virkeligheden, understreger Johan Schmidt.

 Fokuseret indsats

Arbejdet forventes at munde ude i, at vi sammen får fokuseret på de rigtige opgaver og får anvendt de få ressourcer, der er til at forbedre vores vandmiljø på den bedst mulige måde.
Dette er jeg overbevist om, at vi kan og vil i vandrådene.

Fra SLF vi lægge op til et konstruktivt samarbejde i vandrådene, og vi er af den overbevisning, at landmænd er landmænd fordi de nyder naturen og kan li den, da de lever i den, med den og af den hver eneste dag.