Kantinen var fyldt godt op og der måtte findes ekstra stole frem, da den årlige ordinære generalforsamling fandt sted torsdag 7. marts 2019, i SLF på Billundvej 3 i Vojens.

Omkring 150 medlemmer og medarbejdere var mødt frem for at høre ledelsens og formandens beretning. Regnskabet var bestemt utilfredsstillende – det blev gjort klart på mødet af både formand Christian Lund og direktør Brian Lambertsen. Regnskabet blev fremlagt af revisor Marianne Christoffersen fra Beierholm, og efterfølgende var der kun få spørgsmål til regnskabet.

Formand Christian Lund fortalte om bestyrelsens arbejde i årets løb og pointerede, hvor vigtigt det er, at vi husker at fortælle de gode historier til hinanden og at vi minder os selv og andre om, hvorfor det er, at vi har valgt at arbejde i landbrugserhvervet. Vi har meget at være stolte over! Og heldigvis er der også en del unge, der er klar til at tage over, fortalte Christian Lund. 

Direktør Brian Lambertsen fremlagde planer for 2019 – ledelsen går fortrøstningsfuldt året i møde.

Samlet budget for 2019 med ca. 850 t. kr. i overskud. Vi er kommet ud af februar med en positiv afvigelse, så det tegner godt.

Vi skal fremover have fokus på kerneforretningen. Og så skal vi værne om vores eksisterende kunder og sikre at medarbejderne trives og er engagerede. Så simpelt er det!

Nyt medlem i bestyrelsen
Efterfølgende var der valg til bestyrelsen. Formand Christian Lund blev genvalgt. Det samme blev Esben Skøtt og Flemming Skov. Christian Ravn ønskede ikke at genopstille. Der var to nye ansigter, som ønskede at stille op. Valgt som nyt medlem til bestyrelsen blev Niels Martin Krag fra Højer.

Der blev i øvrigt lavet en vedtægtsændring, hvor bestyrelsen nu går fra 11 medlemmer til 9.

Efter en pause med forplejning sluttede direktør Anne Arhnung fra Landbrug & Fødevarer af med et oplæg om landbrug og klima.

Klokken var godt 22, da gæsterne forlod lokalet og vandrede ud i den fugtige og mørke martsaften.

 

Se også