Sønderjysk Landboforening, VækstFonden og Erhvervshus Sydjylland har indviet et verdensrum, hvor der arbejdes konkret med fem af verdensmålene.

Indvielsen af et nyt, såkaldt ”verdensrum” signalerer, at der på Billundvej 3 i Vojens arbejdes konkret med verdensmålene.

Sønderjysk Landboforening, VækstFonden og Erhvervshus Sydjylland har alle adresse i bygningen – og har i godt et års tid i samarbejde med Haderslev Erhvervsråd arbejdet på projektet: Fra verdensmål til hverdagsmål.

Der er i alt 17 verdensmål, som verdens stats- og regeringsledere satte gang i på et FN-topmøde tilbage i 2015, og som frem mod 2030 skal sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling. På Billundvej 3 i Vojens har parterne dog valgt at fokusere på fem af verdensmålene:

  • Bæredygtig energi
  • Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Ansvarligt forbrug og produktion
  • Livet på land
  • Partnerskaber for handling

Fem af verdensmålene arbejdes der konkret med hos Sønderjysk Landboforening, VækstFonden og Erhvervshus Sydjylland.

I verdensrummet har medarbejderne i Sønderjysk Landboforening, VækstFonden og Erhvervshus Sydjylland mulighed for at komme med ideer, der kan fremme de fem verdensmål, som der fokuseres på. Herefter ses der nærmere på ideerne, som enten kan sendes videre i proces eller ender i ”Modningsskabet”, fordi tiden endnu ikke helt er inde. Ingen ideer bliver kasseret.

Brian Lambertsen, direktør i SLF, var glad for partnerskabet og netværket med de to andre virksomheder: – Nu gælder det om at finde de mål, som vi med ansvarlighed vil arbejde videre med og få dem ført ud i livet i hverdagen.

Det overordnede mål er at finde de gode historier om de mål, som der arbejdes med. Allerede i dag er der nogle af målene, som der fokuseres og arbejdes på, og hvor der er positive resultater. Det gælder eksempelvis madspild, partnerskaber samt rummelighed omkring ansættelser.

Direktør i VækstFonden, Henrik Holst, betragtede samarbejdet som positivt: – Når det gælder bæredygtighed, så handler det meget om ændring af vaner. Der er grund til at sige tillykke med verdensrummet, og nu håber vi, at medarbejderne har modet til at komme frem med de gode ideer.

BILLEDTEKST (Øverst): Den røde snor blev klippet til det nye “verdensrum” på Billundvej 3 i Vojens. Fra venstre er det Brian Lambertsen, direktør hos SLF, Anne Dorte Nielsen, PA- og HR-ansvarlig hos Erhvervshus Sydjylland, og Henrik Holst, direktør hos VækstFonden.