Kære medlem og kunde i SLF

Sommeren er godt i gang – marker og træer mister så småt farve og den skyfri himmel sætter aftryk med gulhvide tørkepletter. Det nåede nærmest ikke at blive forår, før vejret satte ind med varme og tørke, og det er ikke mange millimeter regn, vi har målt på markerne, de sidste mange måneder.

Nu står høsten snart for døren. Vi er alle spændte på udbyttet, og med det tørre forår efterlader det os med en usikkerhed om, hvad det får af betydning for økonomien.

Landbrug & Fødevarer har nedsat en taskforce, der blandt andet undersøger mulighederne for forskudsbetaling af hektarstøtten og landdistriktsstøtten samt dispensation for EU-regler i forskellige sammenhænge. Så trængte landmænd ikke skal bøvle unødigt og blive straffet for fx manglende græsudlæg eller manglende efterafgrøder på grund af tørke. 

 Nyt fra SLFs afdelinger

I de her dage afslutter vi regnskabssæsonen. Vores medarbejdere har haft travlt for at nå i mål inden deadline. Takket være en fantastisk indsats fra medarbejderne – samt stor opbakning fra medlemmer og kunder – er alle nået i mål til tiden.  

I planteavl er høsten gået i gang, og resultatet af årets mange forsøg skulle gerne give os et fingerpeg på næste års dyrkningsstrategi, selvom 2018 unægtelig har været noget atypisk. Næste udfordring er nu at få etableret efterårsafgrøderne bedst muligt. I Natur & Byg er der travlt med nyt bygningsreglement, tilskud til bl.a. LAG samt etablering af minivådområder og andre drænvirkemidler.

SLF har i løbet af foråret foretaget ændringer i medarbejderstaben. Enkelte medarbejdere er stoppet – men spændende nye kræfter er kommet til og på vej. SLF er i gang med et generationsskifte i regnskabsafdelingen. I den forbindelse er der ansat en ny regnskabskonsulent, der starter til september. I juni fik SLF en revisorassistentelev. Vi skal som landboforening også tage et ansvar for at være med til at oplære elever. Landbogruppen har også travlt, og har ansat endnu en ejendomsmægler, Mogens Nielsen, som starter 15. august.

Det er vigtigt for os, at SLFs medarbejdere er faglig dygtige og matcher de ønsker og krav, som landmændene til enhver tid har til deres rådgivningsvirksomhed og landboforening.

I pinsen var vores direktør Erik Lydiksen ude for et uheld på sin cykel. Erik er pt. sygemeldt med eftervirkninger fra en kraftig hjernerystelse, men han er tilbage igen 1. august.

Ring og få et godt råd
På trods af at det tørre vejr udfordrer os, håber jeg, at I alle får god og velfortjent sommerferie sammen med jeres familier.

Husk, at vi i SLF er der for jer – I er altid velkomne til at ringe ind – med spørgsmål om, hvordan du tackler virkningerne af tørken og de økonomiske og likviditetsmæssige udfordringer, det kan medføre. Eller hvis du har spørgsmål til drift i stalden, marken, rekruttering, ledelse mm.

Din konsulent er klar til en snak om løsningsmuligheder.

Du er også meget velkommen til at ringe til mig eller den øvrige bestyrelse, hvis du har politiske emner og problemstillinger, som fortjener ekstra opmærksomhed.

Husk, at vi stadig har gratis kørsel og gratis telefonrådgivning for medlemmer.

 

God sommer!

Christian Lund