Høst majsen på det rigtige tidspunkt

Hovedparten af majsen forventes klar sidst i september. SLF tilbyder lige nu tørstofanalyser. 

Optimal tørstofprocent for majs til helsæd
Den optimale tørstofprocent for majshelsæd ved ensilering er 30-34 %. Tørstofprocenten stiger 2-2,5 % pr uge mest i tørt solrigt vejr.

Bedømmelse af høsttidspunkt
Det er vigtigt at følge egne marker. Når du selv vil bedømme ensileringstidspunktet, kan klemmemetoden anvendes. Bræk kolberne midt over og læg de midterste kerner mellem tommel- og pegefinger. Når man netop ikke kan klemme en dråbe ud af de midterste kerner i kolben, vil tørstofprocenten normalt være ca. 30 % og klar til ensilering. Denne metode er først og fremmest egnet i veludviklede marker.

Se de seneste tørstofanalyser fra området på Syddansk Kvægs hjemmeside:

https://sd-k.dk/majstoerstof/

Bemærk, at der selvfølgelig ikke kan udledes noget præcist om dine egne marker ud fra prøver i andres marker. Faktorer som fx beliggenhed, sort og såtid har stor betydning. 

Hold jævnligt øje med markerne fra nu af. Udover at kigge i resultater fra Syddansk kvæg, vil vi også orientere om udviklingen i nyhedsbreve.

Program til høstprognose – cropmanager

På cropmanager.dk kan du få en majshøstprognose, hvis dine marker er ajourført med sort og sådato.

Sådan bruger du høstprognosen

  • Brug dit landmand.dk login på www.cropmanager.dk
  • Vælg fanen ”markplan” i venstre menu
  • Klik på en majsmark
  • Klik på majshøstprognose øverst

Denne prognose skal absolut støttes af bedømmelser i marken plus evt. tørstofanalyser. Programmets bud vil gælde for veludviklede marker.

Lige nu tilbyder Seges gratis adgang til Cropmanager indtil marts 2021. 

Egne tørstofanalyser i majs – SLF tilbyder lige nu: 
Planteavlskontoret i Vojens samt Syddansk Kvæg tilbyder at foretage en tørstofbestemmelse. Her får du en mere nøjagtig vurdering af udviklingen.

1) Ring til planteavlskontoret eller Syddansk Kvæg, før prøven tages. Det er vigtigt, at vi ikke får flere prøver pr. dag end der er kapacitet til i tørreskabene.
     Undgå spildt arbejde- ring først.

2) Udtag 2 planter i stubhøjde 3 steder pr. mark. Vær meget omhyggelig med at prøverne er udtaget repræsentativt for marken.
     Spring få dårlige pletter over, hvis de kun udgør en lille del af marken.

3) Lad våde planter dryppe af med toppen ned i en halv times tid. Put dem i en sort affaldssæk og mærk den tydeligt med: Navn, tlf. nr. og majssort.

4) Aflever prøven/prøverne i Vojens hurtigst muligt samme dag. Hvis du afleverer andre steder end i Vojens, så husk at få en klar aftale om stedet ved bestilling, så prøven ikke bliver glemt.

5) Vi klarer resten og du får besked om tørstofprocenten med en kommentar.

Prisen er 380 kr. pr prøve ekskl. moms