Torsdag var en deputation fra SLF bestående af Berith Nissen, Johan Schmidt og Per Grønbæk til foretræde for Folketingets Skatteudvalg, med formål at få sænket og helst fjernet skatter og afgifter i forbindelse med ejerskifte i landbruget til unge landmænd.

Baggrunden for foretrædet er at generationsskifter til unge i landbruget er faldet uhyggeligt meget de sidste 10 år. I 2019 ser der kun 6 % ejere under 40 år i landbruget mod 23% i par 2000. Pengeinstitutternes store krav til egenkapital samtidig med svingende priser og økonomi gør det svært for unge at opnå en tilstrækkelig robust økonomisk efter etablering. Faren er at usikkerheden og kravene får unge til at fravælge at etablere sig som ejere i landbruget.

Vi havde et godt foretræde for udvalget, hvor der var god lydhørhed over for SLFs oplæg, og hvor vi ved eksempler viste de økonomiske vanskeligheder unge kan løbe ind omkring etablering. Derfor ønsker vi alle økonomiske hindringer i form af skatter og afgifter omkring ejerskifter fjernet.

Det drejer sig om tre forhold:

1) Tinglysningsafgiften fjernes ved 1.gangs etablering.

2) Arveafgift holdes nede på 5-6% eller fjernes helt.

3) Avancebeskatning af pantebrevsafkast skal først ske ved udbetaling af afdrag.

 

Efter fremlæggelsen var der rigtig god spørgelyst fra folketingsmedlemmerne, som viste stor interesse for forslaget samt også reelt interesse for udfordringerne med at få unge til at etablere sig i landbruget.

En af de positive meldinger var, at der allerede er opbakning til at arbejde med at få genfremsat forslaget om at få udskudt avancebeskatning af pantebreve.

Ved fremtidige kontakter med politikerne vil vi følge op på reaktionen fra vores foretræde. Blandt de lokale kendte folketingsmedlemmer i Skatteudvalget som vil hilste på er Troels Ravn, Vejen, Jesper Petersen Hammelev , Morten Dahlin m.fl.

Alt i alt en god oplevelse at møde politikkerne.