Den ordinære generalforsamling i Sønderjysk Landboforening afholdes torsdag den 11. marts – digitalt. Det betyder, at der er vigtige frister, som nødvendigvis skal overholdes.

I disse coronatider er intet, som det plejer. Det gælder heller ikke den ordinære generalforsamling i Sønderjysk Landboforening, som afholdes torsdag den 11. marts klokken 19.00.

Generalforsamlingen afvikles i år digitalt. Det virtuelle møde kommer til at betyde, at der bliver nogle vigtige frister, som skal overholdes. Det gælder dels selve tilmeldingen til generalforsamlingen, og det gælder dels indsendelse af forslag af kandidater i forbindelse med valg til bestyrelsen.

Forberedelserne til generalforsamlingen er i gang, og blandt andet skal der etableres et sikkert it-system for at kunne gennemføre de forskellige valg, som kommer til at foregå på generalforsamlingen.

Tilmelding kan ske HER. Bemærk at det kun er aktive medlemmer af SLF, som er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Frist for at foreslå kandidater til bestyrelsen

Også når det gælder forslag til kandidater i forbindelse med valg til bestyrelsen, er der en sidste frist.

Torsdag den 4. marts klokken 12 er sidste mulighed for at foreslå kandidater til bestyrelsen. Det er vigtigt, at kandidater, som bringes i spil til bestyrelsen, har givet deres accept af, at de er villige til at lade sig opstille. Kandidatforslag skal mailes til direktionssekretær i SLF, Malene Lei, på mail: mal@slf.dk

På generalforsamlingen er der to bestyrelsesmedlemmer på valg. Det er Berith Nissen og Leif Andersen. Begge har meddelt, at de modtager genvalg.